קיבלתם רישיון יצוא? אל תשכחו לצרף אותו בעת השילוח…

לאחרונה במסגרת מבצע אכיפה בשת"פ עם המכס, עצרנו משלוח הנחשד כדו שימושי מפוקח. בבדיקת המשלוח והניירת ובבירור עם החברה התברר כי אכן מדובר ביצוא דו שימושי מפוקח וכן שהחברה הגישה וקיבלה רישיון כנדרש מאת הרשות המוסמכת במשרד הכלכלה והתעשייה.

עם זאת, שגתה החברה כאשר לא הצהירה על המשלוח כמפוקח בתצהיר היצואן אותו העבירה לסוכן המכס ולכן כמובן גם לא הגישה את הרישיון או ציינה את מספרו על אף אחד ממסמכי השילוח. סוכן המכס מצידו לא היה מודע להיות המשלוח מפוקח ונדרש ברישיון ייצוא כי לא דווח לו על ידי היצואן ולפיכך גם הוא לא פעל כשורה מול המכס כאשר לא הצהיר על המשלוח כמפוקח.

הטעות של החברה, אם נעשתה בתום לב או במזיד, הובילה לטעות נגררת החושפת לא רק אותה אלא אף את סוכן המכס בפני עיכובים ביצוא, פגיעה בעסקיה ועונשים הקבועים בחוק. כל זאת כאשר כן יש בידי החברה רישיון יצוא מתאים.

שימו לב, לא מספיק לקבל מהרשות המוסמכת רישיון יצוא! בעת ביצוע השילוח באמצעות סוכן המכס עליכם לצרף תצהיר יצואן בו אתם מצהירים על המשלוח או על פריט הכלול בו כמפוקח ולציין את מספר הרישיון בהתאם. בנוסף רצוי לצרף את הרישיון לתצהיר כך שסוכן המכס הפועל בשמכם יחזיק בכל המידע החיוני ויגיש את מסמכי היצוא למכס כראוי.

להזכירכם: יצוא מוצרים דו-שימושיים, מוצרים הנועדו לשימוש אזרחי אך יכולים לשמש גם ליישומים צבאיים, מפוקח בישראל על ידי שתי רשויות מוסמכות: משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד הביטחון.

המשתמש הסופי בעסקה הוא שקובע איזו רשות תפקח על היצוא. אם המשתמש הסופי הוא גורם אזרחי – הפיקוח הוא של משרד הכלכלה והתעשייה. אם המשתמש הסופי הוא גורם ביטחוני – הפיקוח הוא של משרד הביטחון. בהתאם על היצואן לפנות לרשות המוסמכת המתאימה להגשת בקשה לרישיון יצוא.

בטרם הגשת הבקשה מהרשות המוסמכת במשרד הכלכלה והתעשייה אנו ממליצים לקרוא את המדריכים המופיעים באתר האגף ולפנות אלינו בעת הצורך.

ואל תשכחו, לא מספיק שהרישיון בידכם, עליכם להצהיר על המשלוח המפוקח בעת היצוא תוך ציון מספר הרישיון והצגתו כנדרש.

כתבות מומלצות

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים 

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים