EAR99 אינו פוטר מרישיון

לעיתים אנו שומעים מיצואנים שהמוצר שלהם פטור מפיקוח כי הוא מסווג EAR99, סיווג הפוטר מרישיון במשטר הפיקוח האמריקאי.

ובכן, סיווג EAR99 רלוונטי עבור משטר הפיקוח האמריקאי בלבד החל על יצוא מוצרים מארה"ב או יצוא המשך של מוצרים אמריקאים. מדינת ישראל מקיימת משטר פיקוח על יצוא ריבוני המבוסס על הסדרי וואסנאר, NSG ו- AG תוך אימוץ רשימות הפיקוח שלהם. הקביעה אם מוצר מפוקח או לא תלויה באם המוצר כלול ברשימות הפיקוח של ישראל המופיעות באתר אגף הפיקוח על היצוא הדו-שימושי ואב"כ.

אין להסתמך על סיווג אמריקאי של מוצר כ- EAR99. ייתכן שהמוצר פטור מרישיון יצוא או רישיון יצוא המשך מטעם הרשות המוסמכת האמריקאית, אך פטור זה לא פוטר את היצואן מבדיקת המוצר ברשימות הפיקוח הישראליות ואם דורש רישיון בשביל לייצא אותו מישראל (אגב, הדבר נכון גם במקרה ההפוך. רישיון ישראלי לא פוטר מהצורך בקבלת רישיון יצוא המשך ממדינת המקור).

יצואן המבקש לייצא מוצר דו-שימושי או אב"כ מפוקח מחויב על פי חוק לפנות למשרד הכלכלה והתעשייה ולקבל רישיון בשביל לבצע את היצוא. בטרם הגשת הבקשה, על היצואן לבדוק ברשימות הפיקוח הישראליות האם המוצר אותו מבקש לייצא דרוש ברישיון יצוא.

את הרשימות אפשר למצוא באתר האינטרנט של אגף הפיקוח על היצוא הדו"ש ואב"כ. אם המוצר אכן מפוקח כל שנותר ליצואן למלא טופס בקשה מקוון המופיע באתר האגף, לציין את סוג הרישיון המבוקש, לצרף מפרט טכני, והצהרת משתמש סופי ולהגיש!

מומלץ לקרוא את המדריכים השונים למילוי טופס בקשה, מילוי הצהרת משתמש סופי, ומדריך להכנת מפרט טכני המופיעים באתר, ולבדוק את סוגי הרישיונות הקיימים בשביל שתהליך הגשת הבקשה יהיה מהיר, ברור וחלק.

יצואנים שאינם בטוחים אם המוצרים שלהם נמצאים תחת פיקוח – מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ.

אם אתם יודעים על יצוא מפוקח ללא רישיון – שתפו אותנו.

 

כתבות מומלצות

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים 

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים