כללים חדשים לפיקוח על היצוא באיחוד האירופי

כללים חדשים לפיקוח על היצוא באיחוד האירופי

ביום 9 בספטמבר 2021 נכנסו לתוקף הנחיות חדשות של האיחוד האירופי בנוגע לפיקוח על היצוא.
חשוב לעקוב אחרי השינויים משתי סיבות : ראשית, הכללים החדשים משפיעים על יבוא מוצרים מפוקחים לישראל. שנית, שינויים הדגשים בחקיקה החדשה מצביעים על מגמות בינלאומיות בפיקוח על היצוא, אשר ייתכן וישפיעו על משטר הפיקוח בישראל בעתיד.

בנובמבר 2020 אושרו ההנחיות החדשות על ידי מועצת האיחוד והן נכנסו לתוקף בספטמבר השנה. ההנחיות החדשות כללות מספר שינויים, בין השאר:

  1. סעיף catch-all בנוגע לפריטים בתחום ניטור הסייבר (cyber-surveillance), שאינם כלולים ברשימת הפיקוח של האיחוד האירופי – הסעיף חל על פריטים שניתן להשתמש בהם בפעילות דיכוי במדינות שלישיות או פגיעה בזכויות אדם והפרה של החוק הבינלאומי.
  2. שיטעון – ההנחיות מורחבות מאפשרות למדינות חברות למנוע או לדרוש רישיון עבור שיטעון פריטים מפוקחים אם הם מיועדים לייצור נשק להשמדה המונית או טילים או לשימושים במדינות תחת אמברגו או שהמוצרים נמצאים ברשימות הפיקוח של מדינות החברות באיחוד האירופי.
  3. סיוע טכני – ההנחיות החדשות כוללות דרישה לרישיון עבור מתן סיוע טכני הקשור לפריטים דו-שימושיים מפוקחים כאשר הם מיועדים לשימושים הנוגעים לפיתות והפצה של נשק להשמדה המוני ולשימושים צבאיים.
  4. ההנחיות החדשות כוללות שני רישיונות כלל-אירופיים חדשים: GEA EU007 המאפשר העברת תוכנה וטכנולוגיה בין חברות קשורות ו-GEA EU008 שמאפשר יצוא של מוצרי הצפנה מסוימים למדינות ספציפיות שלא הוחרגו מהרישיון. ישראל כלולה כיעד אפשרי ליצוא תחת רישיון GEA EU007 אך לא כלולה בGEA EU008.

למידע מלא על החקיקה החדשה יש ללחוץ כאן.

כתבות מומלצות

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים 

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים