עדכון רשימת הפיקוח בתחום האב"כ

באוגוסט 2021 פרסמה הקבוצה האוסטרלית – AG – עדכון לרשימות הפיקוח בתחום של ציוד ביולוגי דו-שימושי. העדכון נוגע להכנסת תוכנה המיועדת לציוד שמבצע סינתזה והרכבה של חומצות גרעין לרשימת הפיקוח הבינ"ל.

מדינת ישראל מאמצת את הרשימות של הקבוצה האוסטרלית ולכן העדכון הנ"ל נכנס לתוקף גם בישראל לפי הוראות צו היבוא והיצוא (פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני(, תשס"ד- 2004.

 

הפריט החדש יתווסף לתוספת השנייה, פרק ג', סעיף 10 ברשימת הפיקוח של מוצרי אב"כ ויוגדר כ:

“Software designed for nucleic acid assemblers and synthesizers, controlled above, that is capable of designing and building functional genetic elements from digital sequence data.”

רשימת הפיקוח המעודכנת בתחום האב"כ מופיעה באתר של האגף לפיקוח על היצוא במשרד הכלכלה והתעשייה.

כתבות מומלצות

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים 

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים