הודעה חשובה לחברות המייצאות ומשווקות בחו"ל

הודעה חשובה לחברות המייצאות ומשווקות בחו"ל: עדכון רשימות הפיקוח על הטובין, הטכנולוגיות והשירותים הדו-שימושיים המחייבות רישיון יצוא

 צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו-שימושיים), תשס"ו-2006 מסדיר את נושא הפיקוח על היצוא הדו-שימושי למשתמשים אזרחיים וקובע כי רשימת הפיקוח לפיה פועלת מדינת ישראל תהיה מבוססת על רשימת הטובין והטכנולוגיות הדו-שימושיים של הסדר וואסנאר.

ביום 23 בדצמבר 2021 פרסם הסדר וואסנאר עדכון שנתי לרשימות הפיקוח של הטובין, הטכנולוגיה והשירותים הדו-שימושיים (להלן "עדכון וואסנאר").
אגף הפיקוח על היצוא הדו-שימושי והאב"כ מודיע בזאת על החלטת הרשות המוסמכת לקלוט את עדכון וואסנאר ולהכניסו לתוקף מחייב בישראל ביום 1 באוקטובר 2022, אז גם תפורסם רשימה מעודכנת באתר משרד הכלכלה והתעשייה.

אפשר למצוא את עדכון וואסנאר כולל הרשימה המעודכנת וכן את המסמך המפרט את השינויים לעומת הרשימה הקודמת באתר הסדר וואסנאר (הרשימה התקפה כיום בישראל זו המפורסמת באתר של הרשות המוסמכת).

חברה מייצאת שהיצוא שלה צפוי להיות פטור מפיקוח בהמשך לתיקון של הסדר וואסנאר שהתפרסם ביום 23 בדצמבר 2021 אינה נדרשת ברישיון יצוא החל ממועד פרסום הודעה זו.

כתבות מומלצות

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים 

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים