מייצאים מוצרים דו שימושיים ללא רישיון? עד לסוף חודש ספטמבר תוכלו להימנע מענישה!

הפיקוח על הייצוא הדו-שימושי מישראל לעולם עולה מדרגה: אנו יוצאים בקמפיין חדש לעידוד חברות ישראליות להצטרף למנגנון הפיקוח, להסדיר ייצוא עבר של מוצרים הנדרשים ברישיון ובכך להימנע מענישה שיכולה להתבטא בסנקציות בינלאומיות ואף להגיע עד לכדי אישום פלילי ושנתיים מאסר. על פי המידע שנאסף אצלנו, לצד עשרות חברות ישראליות המבקשות באופן מוסדר רישיונות יצוא, נראה […]