מייצאים מוצרים דו שימושיים ללא רישיון? עד לסוף חודש ספטמבר תוכלו להימנע מענישה!

הפיקוח על הייצוא הדו-שימושי מישראל לעולם עולה מדרגה: אנו יוצאים בקמפיין חדש לעידוד חברות ישראליות להצטרף למנגנון הפיקוח, להסדיר ייצוא עבר של מוצרים הנדרשים ברישיון ובכך להימנע מענישה שיכולה להתבטא בסנקציות בינלאומיות ואף להגיע עד לכדי אישום פלילי ושנתיים מאסר.

על פי המידע שנאסף אצלנו, לצד עשרות חברות ישראליות המבקשות באופן מוסדר רישיונות יצוא, נראה כי ישנן לכל הפחות עשרות חברות נוספות אשר אינן מקפידות על תהליך הסדרת הרישוי עבור הסחורות או השירותים אותן הן מייצאות. ועל כן מינהל הפיקוח על היצוא יוצא בימים אלו בקמפיין חדש לעודד את הרישום והפעילות בהתאם לחוק.

חלון הזמנים להסדרת ההליך הינו עד סוף חודש ספטמבר 2022, והזכאות להסדרת פעילות העבר קיימת בכפוף לעמידה במספר תנאים אשר ייבדקו בקפידה על ידי המשרד, ומפורטים באתרנו בכתובת: www.duexportcontrol.co.il/rishum. כאן תמצאו את כל המידע בנושא וכן הטפסים הרלבנטיים להגשת הבקשה.

"יצואנים של מוצרים דו שימושים חייבים להיות מודעים ליכולת לעשות שימוש למטרות צבאיות במוצרים אותם הם מייצאים ולהסדיר את הרישוי של מוצרים אלה" אומר אופיר גור, מנהל מינהל הפיקוח על היהלומים והייצוא הדו שימושי במשרד הכלכלה והתעשייה "מדובר במגוון רחב של מוצרים ולעיתים יש קושי להבין מה דורש פיקוח, ועל כן אנו מזמינים כל יצואן שיחפוץ בכך לפנות אלינו להתייעצות טכנית בנושא"

כתבות מומלצות

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים 

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים