פרסום טיוטת דוח הערכות השפעות הרגולציה (RIA) של הפיקוח על הייצוא הדו-שימושי

כחלק מתהליך גיבוש העקרונות של החקיקה העתידית בתחום הפיקוח על הייצוא הדו-שימושי והאב"כ, משרד הכלכלה והתעשייה פונה לקהל היצואנים – מפוקחים או בעלי עניין אחרים – בבקשה לעיין בטיוטת הדו"ח המצורפת ולשלוח הערות בהתאם להנחיות עד למועד הנקוב. חשוב לנו להתקדם תוך הגברת השקיפות כלפי קהל המפוקחים ולקבל את הערות הציבור, במטרה לקדם חקיקה טובה ויעילה אשר תיטיב עם התעשייה.

הנכם מוזמנים להעביר התייחסותכם לטיוטת הדו"ח המוצעת, על רכיביה השונים, או להציע חלופות מדיניות אחרות לפיקוח על הייצוא הדו-שימושי.

נבקש להתייחס בין היתר, אך לא רק, לנושאים הבאים :

(1) מהן השלכות הרגולציה המוצעת על פעילותם של המפוקחים;

(2) האם ישנן חלופות רגולטוריות נוספות שלא נלקחו בחשבון;

(3) מהן העלויות הצפויות על ציבור המפוקחים;

ניתן להעביר את ההתייחסות לכתובת דוא"ל:

 Comments@economy.gov.il 
יש לציין בשורת הנושא למייל – "הערות הציבור לטיוטת הערכת השפעות רגולציה (RIA)".

בפנייה יש לציין את שם הפונה, ארגון, תפקיד ופרטי קשר.
המשרד יתייחס לכל הפניות שתתקבלנה אולם לא מתחייב להשיב באופן פרטני לכל פונה.

 

לפרסום באתר ולטיוטת הדו"ח יש ללחוץ כאן

כתבות מומלצות

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים 

ליצירת קשר

 נא למלא את הפרטים הבאים