אודות האגף לפיקוח על היצוא הדו שימושי והאב"כ

מהו פיקוח על יצוא דו-שימושי, כימי, ביולוגי וגרעיני?

יצוא דו שימושי הוא יצוא של סחורות, שירותים וטכנולוגיה אשר ניתן לעשות בהם שימוש אזרחי ובטחוני.

מטרת הפיקוח על היצוא הדו-שימושי, הכימי, הביולוגי והגרעיני היא מניעת הפצה של נשק להשמדה המונית (WMD) וטכנולוגיות, מוצרים, חומרים ושירותים רגישים אשר ניתן לעשות בהם שימוש המערער את הביטחון והיציבות האזוריים או העולמיים. 

כרשות המוסמכת, אגף הפיקוח על היצוא של משרד התעשייה והכלכלה מפקח על היצוא הדו-שימושי, הכימי, הביולוגי והגרעיני במטרה לקדם סחר בין-לאומי אחראי בפריטים אלה, תוך הפעלת שיקולי בטחון לאומי במובנם הרחב. 

האגף שם לו למטרה לעבוד באופן קרוב ומשתף הן עם גורמי ממשלה ישראליים רלוונטיים והן עם המגזר הפרטי, וזאת לשם פיתוח, יישום ואכיפה של הפיקוח על היצוא שבתחום אחריותו. 


מתי נדרש רישיון יצוא? 

כל אדם המייצא פריט, טכנולוגיה או שירות הנמנה על רשימות הפיקוח על היצוא הדו-שימושי או רשימות הפיקוח בתחום הכימי, הביולוגי והאטומי (להלן: "הרשימות") נדרש לפי חוק להגיש בקשה (דוגמה) לרישיון יצוא מאגף הפיקוח על היצוא במשרד הכלכלה והתעשייה (לחץ כאן למדריך להגשת בקשה לרישיון יצוא).

החוק מחייב את היצואן לסווג בעצמו את הפריט אותו הוא מבקש לייצא על בסיס הרשימות כפי שהן מפורסמות באתר משרד הכלכלה והתעשייה. ככל שהפריט, הטכנולוגיה או השירות נדרש בפיקוח על פי הרשימות, נדרש לצורך היצוא רישיון יצוא בתוקף של האגף לפיקוח על היצוא של משרד הכלכלה. 

יצואן המייצא ללא רישיון יצוא מקום בו רישיון כזה נדרש על פי חוק יהיה חשוף לסנקציות ולעונשים לפי דיני מדינת ישראל (אזרחיים ופליליים). 

טוב לדעת…

יצוא המשך (Re-export) הינו יצוא מישראל של מוצר מפוקח אשר מיובא לישראל ממדינה אחרת. 

לצד רישיון יצוא של מדינת ישראל, יתכן שהיצואן יידרש גם לרישיון יצוא המשך מהמדינה הזרה. 

חשוב לציין כי הרישיון הישראלי אינו פוטר את היצואן מתחולת דיני המדינה הזרה ו/או ההתחייבויות שלקח על עצמו היבואן ביבוא המוצר המפוקח, ככל שיש כאלה. 

צווי הפיקוח על היצוא

בעלי תפקידים באגף

אופיר גור

מנהל מינהל הפיקוח על היהלומים והיצוא הדו-שימושי,
משרד הכלכלה והתעשייה

אסתר פרץ-בורק

מנהלת תחום רישוי וסיווג, האגף לפיקוח על היצוא דו"ש ואב"כ,
משרד הכלכלה והתעשייה

לאו מקוך

מנהל תחום הרחבת אכיפה, האגף לפיקוח על היצוא הדו-שימושי ואב"כ,                    משרד הכלכלה והתעשייה

אסתי ליפשיץ

מרכזת בכירה רישוי,
האגף לפיקוח על היצוא הדו-שימושי ואב"כ, משרד הכלכלה והתעשייה

יליזבטה סולוביוב

מנהלת תחום רגולציה ובינ"ל,
האגף לפיקוח על היצוא הדו-שימושי ואב"כ, משרד הכלכלה והתעשייה

נועם בר גל

מנהל תחום הפיקוח והאכיפה,
האגף לפיקוח על היצוא הדו-שימושי ואב"כ, משרד הכלכלה והתעשייה

יצירת קשר עם האגף

דוא"ל: Du@economy.gov.il
טלפון: 074-7502617